ข้อมูลสรุปเงินงบประมาณวิจัย (ตัวเลขยังไม่นิ่ง รอบุคลากรช่วยกันกรอกข้อมูลวิจัยของตนเองจากข้อมูลที่โอนจากระบบเก่า และกรอกงานวิจัยใหม่)

สรุปงบประมาณวิจัยตาม ปีงบประมาณ
ปี พ.ศ. งบแผ่นดิน งบมหาวิทยาลัย งบประมาณภายนอก ทุนส่วนตัว รวม
25660.0020,000.000.000.0020,000.00
25650.000.000.000.000.00
2564215,000.00255,000.00900,000.000.001,370,000.00
256320,000.00385,000.002,405,000.000.002,810,000.00
25620.00160,000.00406,340.000.00566,340.00
25610.0065,000.00350,000.000.00415,000.00

สรุปงบประมาณวิจัยตาม ปีการศึกษา
ปี พ.ศ. งบแผ่นดิน งบมหาวิทยาลัย งบประมาณภายนอก ทุนส่วนตัว รวม
25660.0020,000.000.000.0020,000.00
25650.0020,000.000.000.0020,000.00
2564215,000.0095,000.001,855,000.000.002,165,000.00
256320,000.00475,000.001,450,000.000.001,945,000.00
25620.00160,000.00406,340.000.00566,340.00
25610.0065,000.00350,000.000.00415,000.00