ข้อมูลสรุปเงินงบประมาณวิจัย (ตัวเลขยังไม่นิ่ง รอบุคลากรช่วยกันกรอกข้อมูลวิจัยของตนเองจากข้อมูลที่โอนจากระบบเก่า และกรอกงานวิจัยใหม่)

สรุปงบประมาณวิจัยตาม ปีงบประมาณ
ปี พ.ศ. งบแผ่นดิน งบมหาวิทยาลัย งบประมาณภายนอก ทุนส่วนตัว รวม
25670.000.000.000.000.00
25660.0075,000.002,102,304.0020,000.002,197,304.00
25650.00240,000.000.000.00240,000.00
2564215,000.00255,000.00900,000.0010,000.001,380,000.00
256320,000.00440,000.002,405,000.000.002,865,000.00
25620.00185,000.00406,340.000.00591,340.00

สรุปงบประมาณวิจัยตาม ปีการศึกษา
ปี พ.ศ. งบแผ่นดิน งบมหาวิทยาลัย งบประมาณภายนอก ทุนส่วนตัว รวม
25670.000.000.000.000.00
25660.0075,000.002,102,304.0020,000.002,197,304.00
25650.00220,000.000.000.00220,000.00
2564215,000.00110,000.001,855,000.0010,000.002,190,000.00
256320,000.00530,000.001,450,000.000.002,000,000.00
25620.00185,000.00406,340.000.00591,340.00