ข้อมูลสรุปเงินงบประมาณวิจัย (ตัวเลขยังไม่นิ่ง รอบุคลากรช่วยกันกรอกข้อมูลวิจัยของตนเองจากข้อมูลที่โอนจากระบบเก่า และกรอกงานวิจัยใหม่)

สรุปงบประมาณวิจัยตาม ปีงบประมาณ
ปี พ.ศ. งบแผ่นดิน งบมหาวิทยาลัย งบประมาณภายนอก ทุนส่วนตัว รวม
2564200,000.00140,000.00900,000.000.001,240,000.00
256320,000.00300,000.002,405,000.000.002,725,000.00
25620.00135,000.00406,340.000.00541,340.00
25610.000.00350,000.000.00350,000.00
25600.000.000.000.000.00
25590.000.000.000.000.00

สรุปงบประมาณวิจัยตาม ปีการศึกษา
ปี พ.ศ. งบแผ่นดิน งบมหาวิทยาลัย งบประมาณภายนอก ทุนส่วนตัว รวม
2564200,000.0020,000.001,855,000.000.002,075,000.00
256320,000.00370,000.001,450,000.000.001,840,000.00
25620.00135,000.00406,340.000.00541,340.00
25610.000.00350,000.000.00350,000.00
25600.000.000.000.000.00
25590.000.000.000.000.00