ข้อมูลงานประชุมวิชาการ


ข้อมูลการประชุมวิชาการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ชื่องานประชุม ผู้นำเสนอ สังกัด(หลักสูตร) ดูข้อมูล
1 การปรับแต่งสารสนเทศสู่บอร์ดเกม (2564) การประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 7 หัวข้อ "ความท้าทายของการศึกษาไทยในความปกติใหม่" ผศ.ภณิดา แก้วกูร โปรแกรมวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์