ข้อมูลงานประชุมวิชาการ


ข้อมูลการประชุมวิชาการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ชื่องานประชุม ผู้นำเสนอ สังกัด(หลักสูตร) ดูข้อมูล
1 test (2563) test นายสุระ วรรณแสง โปรแกรมวิชาวิทยาการสารสนเทศ